Halanke us gali main mujhe, Yaad Shayari

Beakhteyar uthte hain mere qadm udhar
Halanke us gali main mujhe kaam tak nahi

Comments