Usse mein dil main, Dil Shayari

Usse mein dil main rakh leta agar hota yeh bas main mere
Usse sab dekhte hain mujh se yeh dekha nahi jata

Comments